Ve společnosti Friedrichs & Rath jsou Vám k dispozici na jednom místě jak partneři z key account managementu, tak zkušení projekt manažeři a techničtí experti pro konstrukci nástrojů a automatizaci. Naši kolegové z managementu kvality a výroby jsou také od začátku zapojeni do projektu.

Tato prostorová blízkost je základem pro kompetentní, spolehlivou a efektivní spolupráci, a to i ve vašem časově kritickém projektu.